Υπηρεσίες Γενικής και Τεχνικής Υποστήριξης

  • Συντήρηση – καθαρισμός κλιματισμού
  • Προμήθεια χαρτικών – απορρυπαντικών