Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

  • Πιστοποιημένη απολύμανση και μυοκτονία
  • Δημιουργία και συντήρηση εξωτερικών χώρων – κήπων από εξειδικευμένο προσωπικό (γεωπόνους)